Målning putsgavlar på hisingen

Putsmålning av Brf på Hisingen

Matrosen - Hisingen

Större projekt på 82 gavlar för BRF Matrosen på Hisingen i Göteborg

Tvätt gavlar Hisingen

Steg ett för detta projekt var att tvätta gavlarna

Som ses på bilden är det otroligt viktigt att tvätta av en fasad innan man målar. På puts fastnar vanligtvis väldigt mycket smuts, mögel och alger. För att färgen ska fästa ordentligt behöver underlaget vara fritt från smuts och vara helt torrt.

Hur mycket smuts som ansamlas på en fasad beror på många olika saker. En sak som spelar in är vad man målat med för färg tidigare. En färg av bra kvalitet är väldigt viktigt för långvarigt resultat. En annan sak är hur putsen är utformad. Hur mycket struktur som finns i putsen varierar och samma sak gäller då ansamlingen av smuts. En tredje aspekt är miljön i kringområdet. Finns det mycket växtlighet ökar fukten och ämnen som flyger runt i luften. Samma sak gäller föroreningar i luften som också ökar smutsansamlingen. Denna bostadsrättsförening låg på Hisingen i Göteborg och vi kunde se att just naturen i kringområdet och strukturen på putsen ansamlade mycket smuts från det tidigare måleriarbetet.

Bor du på Hisingen och vill ha offert?

Sista steget i grundarbetet var att laga dålig puts och ruttet trä på vindskivorna.

Efter ordentlig tvätt börjar målningen

Vi målar alla ytor med rollers och penslar. Kunden bad om bästa möjliga färg och valet här landade på Caparols Amphisilanfärg. En premiumprodukt baserad på silikonharts för bästa självrengöring och andning mellan lagren.

När putsen är målad börjar våra målare gå över vindskivor och därefter de plåtar som finns på fasaden.

På en del ställen krävdes både lagning av putssprickor- och släpp, samt ruttna vindskivor och lagning av gamla fogar mellan trä och puts. Utan dessa väsentliga lagningar håller inte färgen och resultatet lika länge och risken för framtida skador ökar. Ett grundligt förarbete är A och O för en bra målare.

Läs mer om hur vi jobbar som målare i Göteborg här

Putsmålning gavlar
Måla puts Hisingen

Lång erfarenhet krävs för projektledning vid arbete på så många huskroppar

Vi strävar alltid efter att göra våra kunder riktigt nöjda. När man arbetar på så många huskroppar är det många personer som påverkas. Det gäller att arbetet flyter på men påverkar de boende på minsta möjliga sätt, samtidigt som man måste få bästa resultat. Detta är nyckeln till framgången i detta projekt.

Vill du se fler projekt vi gjort?

4 Sep 2019