Fasadbyte från puts till trä i Brämaregården

Brämaregården - Göteborg

Vintern 2020 utförde vi ett fasadbyte av puts till trä för en förening på Brämaregården i Göteborg.

  1. Rivning av gammal puts
  2. Renovering av balkonger
  3. Montering av ny träpanel
  4. Målning av alla ytskikt

Rivning av gammal putsfasad

Vi börjar med att riva den gamla putsfasaden. Den bestod av en så kallad kloasongvägg som är en vanligt förekommande putsfasad i äldre byggnader. Bakom putsen ligger en spräckpanel som även den revs ner.

Nästa steg var att montera på en vindpapp utanpå den underliggande träpanelen.

Riva putsfasad
Rutten balkong fasad
Ny balkong renovering

Renovering av balkonger

Fel upptäcktes i balkongerna vilket gjorde att vi behövde bygga om de gamla balkongerna samt renovera upp den bakomliggande stommen som var rutten.

Felet med balkongerna var att avrinningen inte fungerade som den skulle. Detta resulterade i att vattnet rann in i bakomliggande vägg som därmed ruttnade.

Nästa steg var att montera ny träpanel.

Monteringen av ny träpanel skedde i samband med balkongrenoveringen. Vi hade tillsammans med kunden kommit fram till en hattprofil på lockbrädorna, samt en 170mm bred bottenbräda.

I denna renovering ingick även att byta ut de befintliga fönsterblecken och fasadplåtarna till nya.

Resultatet är mycket fint och fastigheten har fått en mer tidsenlig stil för det kvarter den ligger i. Kunden blev såpass nöjd med fasasdrenoveringen och bytet av fasaden att vi även anlitades för att måla om deras trapphus.

ny träfasad byte 1
ny plåt bleck fasad

Bilder innan och efter vi bytte fasaden från puts till trä

Här ser ni skillnaden på fasaden som ger ett mer tidstypiskt intryck och passar den arkitektur som Brämaregården strävar efter.

Framsida puts innan
Fasad byte färdigt trä

Vill du se fler projekt vi gjort?

11 Mar 2021