Renovering av träfasad

/trafasad-renovering.jpg

Renovering av träfasad Redbergsplatsen

På denna fina förening vid Redbergsplatsen har vi genomfört en renovering av träfasaden.  

fasadrenovering av trä

Under denna renovering utfördes både byte av panel samt skrapning

Denna kund ville inte byta ut hela fasaden, då deras fasad var av äldre fint trä. Vi bytte därmed endast den panel som var rutten. Vi skrapade sedan de ytor där panelen var i gott skick men började flagna. På detta sätt behåller vi det fina kärnträ som fasaden hade, samtidigt som vi åtgärdar de rötproblem som fanns på ett antal ställen.

Grundarbetet är alltid viktigt på en gammal träfasad

Det tog lång tid med grundarbetet på detta hus. Med tanke på åldern på fasaden var det viktigt att grundarbetet blev riktig gjort. Vi både bytte panel, skrapade men också mycket fogning av större sprickor.

När grundarbetet var gjort kunde vi börja måla. Här gäller det att använda bra kvalitetsfärg. Vi både grundoljade och grundmålade utsatta ytor som ändträn och skarvar. 

Till sist kunde vi måla över fasaden, fönstren och sockeln. Detta utfördes både på fastighetens utsida men också på innergården.

Målning träfasad redbergsplatsen

Vill du se fler projekt vi gjort?

18 mar 2019