/trafasad-renovering.jpg

Renovering av träfasad

Målning och renovering av träfasad vid Redbergsplatsen

På denna fina förening vid Redbergsplatsen har vi genomfört en renovering av träfasaden.  

fasadrenovering av trä

Under denna renovering utfördes både byte av panel samt skrapning

Denna kund ville inte byta ut hela fasaden, då deras fasad var av äldre fint trä. Vi bytte därmed endast den panel som var rutten. Här är det viktigt att våra erfarna målare kan urskilja bra från dåligt virke, annars riskerar vi att resultatet inte håller men från kundens sida kan det också bli onödigt dyrt om vi byter gammalt fint virke som annars kunde renoveras. Vi skrapade sedan de ytor där panelen var i gott skick men började flagna. På detta sätt behåller vi det fina kärnträ som fasaden hade, samtidigt som vi åtgärdar de rötproblem som fanns på ett antal ställen.

Grundarbetet är alltid viktigt på en gammal träfasad

Det tog lång tid med grundarbetet på detta hus. Med tanke på åldern på fasaden var det viktigt att grundarbetet blev riktigt utfört. Vi bytte panel, skrapade men också mycket fogning av större sprickor.

När grundarbetet var genomfört kunde vi börja måla fasaden. Här gäller det att använda bra kvalitetsfärg. Vi grundoljade och grundmålade utsatta ytor som ändträn och skarvar för att undvika fuktskador och röta. 

Till sist kunde vi måla över fasaden, fönstren och sockeln. Detta utfördes på fastighetens utsida men också på innergården året efter.

Målning träfasad redbergsplatsen

Vill du se fler projekt vi gjort?

18 Mar 2019