Fasadmålning på Storgatan

Storgatan - Göteborg

Vi är stolta att vi fick förtroendet att måla denna fina fasad på Storgatan i Göteborg

  1. Fasadtvätt
  2. Fasadrenovering
  3. Fasadmålning
  4. Fönstermålning
fasadrenovering storgatan

Vi börjar med att ställa upp ställningar med väderskydd

Steg ett när man målar en stor fasad är att ställa upp ställningar. För detta projekt valde vi att ha väderskydd på fasaden pga den väderlek som rådde under perioden vi skulle måla. Det är viktigt att man inte målar när det är för kallt eller fuktigt och med ett väderskydd kan man minska riskerna för att resultatet påverkas negativt av vädret.

Det finns mycket att tänka på i detta moment. Först behövs ett tillstånd från Polisen. Man ska också kolla om man behöver en gångtunnel eller inte. 

Självklart är det också viktigt att alltid ha säkra och godkända ställningar, vilket våra leverantörer alltid har. 

Steg två var att preparera ytorna inför målning

Vi börjar här med att tvätta av fasaden med fasadtvätt. Vi samlade upp vattnet enligt de miljöregler som finns för Göteborgs stad.

Efter det lagade vi de större sprickorna och bommen(puttssläppen) vi kunde hitta på fasaden. Kunden valde att inte göra en genomgripande renovering och lagning av skador utan endast åtgärda de mest akuta skadorna.

Läs mer om hur vi jobbar när vi renoverar fasader  

Sista steget i prepareringen, var att grundmåla vi de ytor vi lagat med en djupgrund. 

Laga fasaden - putssläpp
Fasad måleri

Målning av fasad och fönster

Sista steget blev att måla fasaden och fönstren. Fasaden målades med spruta och rollers. Vi använde oss av färgen Amphisilan från Caparol, som är den mest använda putsfärgen i Europa. Den har en otrolig fästförmåga men också effektiv mot smutsavlagringar.

Läs mer om hur vi jobbar när vi målar fasader 

Sista steget blev att måla fönstren. Kittet var i gott skick så här målade vi endast fönstren med en klassisk brun kulör. 

Vill du se fler projekt vi gjort?

15 Mar 2019