Fasadmålning och renovering på Avenyn åt Balder

Kungsportsavenyen/Storgatan - Göteborg

På Avenyn i Göteborg genomförde vi våren och sommaren 2021 en omfattande fasadrenovering och fasadmålning på en av Göteborgs mest välkända fastigheter för ett fastighetsbolag.

  1. Renovering av fasadputs
  2. Renovering av plåtdetaljer
  3. Enklare fönsterrenovering och målning
  4. Fasadmålning av puts

Fasadrenovering av bom och sprickor i putsen

Det första steget för oss är att åtgärda skador i fasadputsen. Vi lokaliserar sprickor i putsen samt bom( putssläpp ). Därefter fräser vi upp sprickorna och knackar ur bommen. I detta skede är det alltid viktigt att bedöma vilken typ av puts som tidigare använts i fasaden och vilken typ av puts man ska använda för att laga.

Renovering av puts storgatan
Fasadmålning storgatan göteborg

Renovering av plåtdetaljer

I samband med putsrenovering tittar vi även på plåten på fastigheten. I äldre fastigheter hittar man ofta plåt som rostat och behöver bytas ut, t.ex. solbänkar, fönsterbleck eller övriga fasadplåtar.

En del plåt byts ut till ny av en underentreprenör. Medan de flesta plåtar kan renoveras från grunden. Vi skrapar bort all färg för att därefter rostskyddsbehandla och måla över med plåtfärg.

Vi byter även ut en del stuprör, samt monterar nya vandalrör.

Sista steget blir att måla fönster och fasad

Vi målar fönster pch puts med kvalitetsfärger. Fönstren består både av aluminiumfönster samt äldre träfönster. På aluminiumfönstren är det viktigt att säkerställa vidhäftningen vilket resulterar i tre lagers målning. Träfönstren skrapas, dåligt kitt tas bort och ersätts med nytt och målas därefter med träfärg för fönster.

Fasaden målas med en silikatfärg från Keim. Vid målning med silikatfärg är det viktigt att måla hela ytor i ett svep, annars torkar färgen olika och ger en något ojämn färg. På denna fastighet har vi också två snygga kulörer som stämmer in med omgivningen.

Fasadmålning och renovering avenyn

Bilder innan

Här ser ni några bilder på hur fastigheten såg ut innan vi utförde vårt projekt.

avenyn innan
Storgatan innan

Vill du se fler projekt vi gjort?

22 Oct 2021