Fasadrenovering av puts och plåt

Viktoriagatan - Göteborg

Total fasadrenovering av puts samt byte av alla fasadplåtar.

  1. Fasadtvätt
  2. Byte av fasad- och fönsterbleck
  3. Fasadrenovering
  4. Fasadmålning
fasadrenovering storgatan

Vi börjar med att renovera fasaden samt riva ut de gamla plåtarna

Steg ett är alltid att ställa upp säkra och godkända ställningar. 
Steg två var att tvätta av fasaden med fasadtvätt. Vi samlade upp spillvattnet som är ett måste enligt Göteborgs stads miljöregler.

Efter det rev vi ut de gamla fasadplåtarna. Vi började också lokalisera bom och andra fasadskador som behövde åtgärdas. Dessa moment är tidskrävande och behöver gott samarbete mellan de inblandade parterna.

Läs mer om hur vi jobbar när vi renoverar fasader

Sista steget var att montera nya fasadbleck och plåtar samt att mura upp den nya putsen över dem samt på alla de andra ytor vi lagat fasadskador. 

När hela fasaden var ren från skador börjar målningen

Vi börjar med att grundmåla alla ytor som fått ny puts. Detta sker med en djupgrund. 

Efter det målar vi hela fasaden med en färg från Caparol som heter Amphisilan. Den överlägset bästa färgen för denna typ av fasad.

Läs mer om hur vi jobbar när vi målar fasader

Sista steget blev att måla fönstren och sockeln.

Laga fasaden - putssläpp
Fasad måleri

Stor projektvana och samarbete resulterade i en nöjd kund och fin fasad

Göteborgs Husmåleri var totalentreprenör för detta projekt. Totalt sett hade vi 7 underentreprenörer. Det var allt från ställningsbyggare, fönsterrenoverare, plåtslagare, murare, målare med mera. 

När det är så många parter i ett projekt gäller det att ha god servicevana och projektvana vilket vi på Göteborgs Husmåleri alltid tillhandahåller. 

Vill du se fler projekt vi gjort?

18 Mar 2019