Måla Putsfasad

Hur gör man när man målar en putsfasad?

I denna guide beskriver vi de saker du ska tänka på när du renoverar en putsad fasad. Vi beskriver hur man lagar och sedan målar en putsfasad

  1. Fasadtvätt
  2. Lokalisera putsskador
  3. Grundarbete/målning
  4. Målning av putsen
preparera putsväggen

Steg ett är att preparera putsen inför målning

Steg ett är alltid att preparera putsen så vi får ett jämnt och hållbart underlag att måla på. Putsväggar brukar ha sprickor eller bom i sig. Bom är putssläpp från det bakre underlaget. Man kan lokalisera dessa genom att knacka försiktigt med en nyckel eller sin knoge. Det låter då "högre" eller ihåligt när man stöter på en bom. Dessa behöver man då knacka ur och laga upp igen med ny puts. Samma sak gäller sprickor. Sprickor kan uppstå då vatten tränger in och fryser. När vattnet fryser expanderar det och knäcker putsen ytterligare.

När man lagat alla sprickor och bom grundmålar vi den nya puts som lagts på väggen. Vi använder oss av en så kallad djupgrund. Den hjälper färgen fästa bättre men också så den inte suger lika mycket. 

Läs mer om hur vi fasadrenoverar här

Sista steget är att måla fasaden

Det finns olika typer av färger för putsväggar. De vanligaste är kalkfärg, silikonharts och silikatfärg. Om du har en kalkfärg kommer du behöva fortsätta måla med kalk. Detta sker med ett kalkpulver som blandas med vatten. Detta rör man till och målar sedan på med stora kvastliknande borstar. Man använder sig av cirkulära rörelser och var försiktig och använd skyddskläder och glasögon. 

Om du har en putsvägg som tidigare målats med silikat ska man fortsätta med det för att uppnå bäst resultat. Övriga färger bör man måla över med en silikonhartsfärg. Vi använder oss vanligtvis av Amphisilan från Caparol. Det är en kvalitetsfärg som är den mest använda färgen för putsväggar i Europa. Den motverkar också påväxt och smutsansamlingar.

Måla putsväggen
Fasadmålning av putsvägg

Vi målar med sprutor, rollers eller penslar

Beroende på hur din vägg ser ut kan du använda dig av olika påstrykningsmetoder. 

  • Spruta används när man har en stor jämn vägg utan så mycket detaljer eller fönster.
  • Roller använder vi oftast på väggar där man har mycket detaljer som man då slipper plasta in. Man slutstryker oftast väggen med en pensel i sprickor och jobbiga kanter.
  • Pensel kan man använda om väggen är väldigt strukturerad eller om man målar med kalk. Vi använder också pensel för att komma in i penslar och andra håligheter som rollern inte kommer åt.